2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Hakkında Bilgilendirme

SENATO KARARLARI

 Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 19 Ağustos 2021 tarihli toplantısında eğitimde tüm seviyelerde Eylül ayından itibaren yüz yüze öğretime geçilmesine karar verilmiştir. Alınan bu karara istinaden, Üniversitemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılında uygulanacak eğitim-öğretim uygulamaları Üniversitemiz Senatosunda görüşülmüş ve şu kararlar alınmıştır:

 1. Üniversitemiz Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü programlarında 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 13 Eylül 2021 tarihinden itibaren Hibrit Eğitim Modeli (çevrim içi+yüz yüze) ile yürütülmesine,
 2. Birimlerin ilgili kurullarınca teklif edilmiş, ki bu dersler katalogdaki derslerin %40’ını geçemez, ve Üniversitemiz Senatosu tarafından onaylanmış “Uzaktan Eğitimle Verilecek Dersler”in Uzaktan Eğitim Yöntemi ile on-line olarak verilmesine,
 3. Üniversitemizdeki uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim ile yürütülmesine; yüz yüze yapılacak uygulamalı eğitimlerin, programların koşulları, niteliği, eğitim ortamı ve salgının seyri de göz önünde bulundurularak, ilgili birimlerin yetkili kurullarında alınacak karar ve Üniversite Senatosunun onayı ile dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak da yapılabilmesine,
 4. Yüz yüze işlenecek derslerde öğrenci sayısı, fiziki koşullar ve salgının seyri de dikkate alınarak Üniversitemiz kapalı mekânlarında maske, mesafe ve temizlik koşullarına riayet edilmesinin sağlanmasına, derslik ve laboratuvarların taze hava girişi sağlanması için düzenli bir şekilde havalandırılması konularına azami hassasiyet gösterilmesine ve ilgili ders sorumluları tarafından bu tedbirlerin yerine getirilmesinin sağlanmasına,
 5. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Temel Bilgi Teknolojileri ve Yabancı Dil derslerinin çevrim içi olarak yürütülmesine ve bu derslerin sınavlarının da çevrim içi yapılmasına,
 6. Diğer çevrim içi verilecek derslerin sınavlarının yüz yüze yapılmasına,
 7. Teorik ve uygulamalı derslerde ders süresinin olabildiğince kısaltılmasına (en az 35 dakika, en çok 45 dakika olacak şekilde), derslerin kesinlikle blok ders şeklinde yapılmamasına ve dersler arası teneffüs sürelerine dikkat edilmesine,
 8. Gerek yüz yüze, gerekse de çevrim içi derslerde mevzuat gereği öğrencilerin devamı koşulunun aranmasına,
 9. Teorik ve uygulamalı derslerin ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasına, birimlerin ve derslerin özelliğine göre, ölçme değerlendirme yöntemlerinin, ödev, proje, sunum, küçük sınavlar ve süreç değerlendirmeye yönelik biçimlendirici etkinliklerle zenginleştirilmesine ve bunların yıl sonu sınav sonuçlarına dâhil edilmesine,
 10. Yüz yüze eğitim süreçlerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi için öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin aşılama programına dâhil olması için teşvik edilmesine ve Üniversitemiz Yerleşkelerine HES kodu ile girişin sağlanmasına ve Üniversitemiz Yerleşkelerine giren personel, öğrenci, veli ve diğer vatandaşlarımızdan COVID-19 aşı kartı ya da en çok 72 saat öncesine ait negatif sonuçlu PCR testi istenmesine,
 11. Aşısı olmayan ya da eksik olan personelimizin ve öğrencilerimizin Merkez Yerleşke içerisinde bulunan polikliniklerimizde aşılanmasına,
 12. Küresel salgın koşulları nedeniyle yurtdışından ülkemize giriş yapamayan uluslararası öğrenciler ile kronik rahatsızlığı olan veya ailesi yüksek risk grubunda olan öğrencilerimizin istekte bulunmaları durumunda, kayıt dondurma taleplerinin birimlerin ilgili kurulları tarafından değerlendirilmesine,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.