2. Toplantı Raporu

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ PANDEMİ KOMİSYONU 2. TOPLANTI RAPORU (23.03.2020)

         1-  Kov-Kom (Covid-19 Komisyonu) adının Adıyaman Üniversitesi Pandemi Komisyonu olarak değiştirilmesine,

         2- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından gelen yazılar doğrultusunda eğitim-öğretim ile ilgili Üniversitemiz Senatosunda karar alınarak ilgili birimlere duyurulmasına,

         3- Pandemi ile ilgili eğitim materyalleri hazırlanıp Üniversitenin muhtelif alanlarına asılmasına, öğrencilere mesaj ya da e-mail yoluyla gönderilmesine,

         4- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı duyurusunun 1. ve 2. maddelerine istinaden idari izinler verilmesine,

         5- Üniversitemizin yemekhane hizmetine bir süreliğine ara verilmesine,

         6- Akademik toplantıların (Üniversitemiz Senato ve Yönetim Kurulu ile Bölüm Toplantıları) telekonferans ile yapılmaya başlanmasına,

         7- Üniversitemizin Turizm Uygulama Oteli sağlık personelinin konaklama ihtiyacı için 26 Mart 2020 tarihi itibari ile tahsis edilmesine,

        8- Pandemi tedbirlerinin uygulanması ile ilgili her bölümde irtibat elemanları tespit edilip görevlendirilmesine, uymayanlarla ilgili gerekli işlemlerin başlatılmasına,

        9- Tüm birimlerde personelin esnek çalışma sistemine mümkün olduğunca riayet etmesine,

        10- Merkezi Araştırma Laboratuvarında el dezenfektanı üretimine başlanması, alkol tedarikinin mümkün olmadığından dolayı Fakülte ve Yüksekokullardaki laboratuvarda bulunan alkollerin toplanmasına, ivedilikle üretilen dezenfektanların Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği/Üniversitemiz yerleşkelerine ve ihtiyaç dahilinde Belediyeye verilmesine,

        11- Binalara personelin kullanımı için dezenfektan/maske/eldiven dağıtımı yapılmasına, sirkülasyonun yoğun olduğu yerlerde dezenfektanlar takılmasına,

        12- Üniversitemize ait tüm araçların düzenli olarak dezenfekte işlemleri yapılmasına,

         13- Atomizer cihazı ile tüm kapalı alanlar düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesine,

         14- Üniversitemiz yerleşkesindeki havuz, gölet ve yeşil alanlarına ilaçlama işlemleri yapılmasına,

        15- Covid-19 virüsüne karşı devletin yetkili birimleri ve kurulumuzca alınan tedbirlere aykırı davrandıkları tespit edilen kişilerle ilgili olarak, gerekli işlemlerin yapılmasını teminen başta Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı olmak üzere ilgili mercilere bilgi verilmesine,

        16- İnternet sitesi ve sosyal paylaşım siteleri ile radyomuzdan Covid-19 ile ilgili personellerimize ve halkımıza bilgilendirmeler yapılmasına,

        17- Covid-19 ile ilgili yerel ve ulusal basında açıklama ve eğitim programları yapılmasına ve özendirilmesine,

        18-Üniversitemiz web sitesinde öğrenci, personel ve halkımızın bilgilendirilmesi için COVİD-19 sayfasının oluşturulmasına,

         Oy birliği ile karar verildi.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.