1. Toplantı Raporu

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ PANDEMİ KOMİSYONU 1. TOPLANTI RAPORU (17.03.2020)

 1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından YÖK duyurusunun 13. Maddesinde belirtilen personelin ve öğrencilerin iletişim ve takip sisteminin gözden geçirilerek güncellenmesi çalışmalarını yürütmesi ve çalışmanın sonucunun komisyonumuza bildirmesi,
 2. YÖK duyurusunun 1. ve 2. maddesinde sayılan kişilerin izinli sayılmış olması kapsamında “beyana güven” ilkesinin esas alınması, şüpheli durumlarda kanıt istenmesi,
 3. YÖK duyurusunun 2. maddesinde yer alan okul öncesi ve ilkokulda çocuğu bulunan kadın akademik, idari ve destek hizmetleri personelinin yıllık izin taleplerinin karşılanması, yıllık izin hakkı bulunmayanlar için mazeret izini kullanma talebinin, hizmetin aksatılmadan yürütülmesi durumu dikkate alınarak, birim amirleri tarafından değerlendirilmesi,
 4. YÖK duyurusunun 4. maddesi gereğince tüm eğitim-öğretim, akademik değişim programları, sosyal ve kültürel faaliyetler, spor müsabakaları; çeşitli kapsamdaki, akademik veya idari personel ya da öğrenci katılımlı bütün yurtdışı faaliyetlerinin (önceden planlanmış olanlar dâhil) ikinci bir duyuruya kadar iptal edilmesi,
 5. YÖK duyurusunun 5. ve 6.maddeleri gereğince örgün eğitim programlarına devam eden tüm ön lisans, lisans, lisansüstü eğitim ile sağlık, öğretmenlik, fen ve mühendislik programlarından staj ve uygulamalı eğitimlere ara verilmesi,
 6. Eğitim ve öğretim faaliyetleri kapsamında, lisansüstü programlarda yapılacak her türlü savunma, tez izleme, doktora yeterlilik gibi toplantılar ara verilmesi,
 7. Kantin, çay ocağı, kütüphane, okuma salonu, kapalı spor tesisi, kreş, yüzme havuzu hizmetine ara verilmesi,
 8. Akademik ve idari birimlerde yapılması planlanan her türlü idari ve akademik toplantının mümkün mertebe iptal edilmesi veya ertelenmesi; zorunlu hallerde ise toplantıların iletişim araçları üzerinden yapılması,
 9. Yurt dışından bulunan öğrencilerin ve personel ile bunların muhtemel dönüş tarihlerinin tespit edilmesi ve döndükten sonra 14 gün karantinaya alınması sürecinin ilgili idari birimlerce takip edilmesi,
 10. Her birim için, alınan tedbirleri takip edecek bir irtibat elemanının tanımlanması ve bunların erişim bilgilerinin birimin bütün personeline bildirilmesi ve irtibat elemanının 7/24 erişilebilir olması,
 11. Merkezi havalandırması bulunan binalarda merkezi havalandırmanın sürekli açık tutulması, odaların havalandırılması sorumluluğu sahiplerinde olmak üzere, her binada anonim alanları belli periyotlarla havalandırmak için destek hizmetleri personelinin görevlendirilmesi ve havalandırma işleminin yer ve saatinin ilan panosuna asılması,
 12. Oda/bina temizliklerinde kapı kolları, klavyeler, musluklar, asansör düğmelerinin dezenfektan malzeme ile temizlenmesi ve bu işleminin yer ve saatinin arşivlenmek üzere not edilmesi; ayrıca kullanılmayan tuvalet ve lavaboların kapalı tutulması, kullanılanların lavabo, kapı ve musluklarının saat başı dezenfekte edilmesi, daha yoğun kullanılan lavabo ve musluk başlarının daha sık dezenfekte edilmesi ve bu uygulamanın imzayla kanıtlanması,
 13. İş akışı ve hizmetin gereği sık ziyaretçi alan çalışanların odalarına maske, dezenfektan seti, ıslak mendil, kâğıt havlu gibi temizlik malzemelerinin verilmesi, kişisel korunma mesafesine dikkat edilmesi, kişisel yakın iletişimin mümkün olduğunca kısıtlanması,
 14. Yabacı uyruklu öğrencilerin sağlık hizmetlerine ve kurumsal desteğe erişim ile olası ayrımcılığa uğrama durumlarını konu alan bir bilgilendirme metninin hazırlanarak kendilerine ulaştırılması,
 15. Halen yurt dışında olan ve gidip dönecek olan öğrenci ve personelin mobilite plan ve programlarının, Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili hazırladığı standart form uygun olarak istenmesi,
 16. Korona virüsten korunmayı içeren ve ilgili kamu kurumları ve /veya akademik kurumlarca hazırlanan video, slayt, afiş, broşür gibi materyallerin bütün dijital ortamlarımızda yayımlanması,
 17. Her düzeyde çalışanımızın konuyu hafife alan ve/veya panik yaratan yorum ve değerlendirmelerden imtina etmesi,
 18. Konuyla ilgili bilgilerin bulunabileceği ulusal/uluslararası elektronik kaynakların linklerinin bir mesajla/eposta ile bütün personele ve öğrencilere gönderilmesi,
 19. Sürecin uzayabileceği ihtimaline binaen uzaktan eğitimin altyapının güçlendirilmesi, idari ve akademik personelin buna hazırlanması,
 20. Bir akademik kurum olarak konu hakkında halkı bilinçlendirme ve hayatın doğal akışına katkıda bulunma çalışmalarının yapılması,
 21. Olası hukuki sonuçlar dikkate alınarak konu hakkında yapılan bütün çalışmaların raporlanması ve arşivlenmesi,
 22. Temininde güçlük çekilmesi halinde merkezi laboratuvarda dezenfektan üretme imkânının değerlendirilmesi.
 23. Bütün binaların girişine dezenfekte edilmiş paspasların konulması,
 24. Eğitime ara verilmiş olmasının bir tatil değil bir koruma tedbiri olduğu, bu nedenle gerekli uyarılara uyulması gerektiği hususunda bütün öğrencilere kısa mesaj yazılması.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.